POWRÓT do opisu treningu»

Od wielu lat (od 1997 roku) obserwujemy i badamy postępy uczestników naszych treningów. Zbieramy również ich opinie oraz, w przypadku młodszych osób, opinie ich rodziców i nauczycieli.

Pozwoliło to nam ustalić, że korzyści wynikające z treningów są następujące:
(słowa typu: "większe", "łatwiejsze", odnoszą się do porównania ocen sprawności i umiejętności tej samej osoby przed i po treningu)

W zakresie pamięci i zapamiętywania:
 • wyższa łatwość i skuteczność zapamiętywania,
 • większa szybkość zapamiętywania informacji,
 • większa łatwość, szybkość i efektywność przywoływania informacji z pamięci,
 • dużo wyższa trwałość pamięci,
 • łatwiejsze funkcjonowanie w codziennym życiu prywatnym, np. znaczne zmniejszenie zapominania o drobnych rzeczach/sprawach, listach spraw do załatwienia etc.

Ogólnie, w zakresie sprawności myślenia:
 • większa sprawność i precyzja myślenia,
 • lepsza płynność i plastyczność myślenia operacyjnego,
 • wyższe tempo przetwarzania informacji,
 • lepsze umiejętności analitycznego, praktycznego myślenia,
 • większa zdolność postrzegania istotnych aspektów informacji,
 • szybsza analiza sytuacji i szybsza reakcja na zmiany,
 • wyższa kreatywność,
 • łatwość wykonywania obliczeń w pamięci,
 • dużo większa płynność skojarzeniowa, umiejętność kojarzenia faktów, informacji.

W zakresie koncentracji uwagi oraz pozostałych parametrów uwagi:
 • znacznie lepsza koncentracja uwagi,
 • szybkie osiąganie stanu koncentracji uwagi i większa stałość (ciągłość) uwagi,
 • większa zdolność do przestawiania (przerzutność) uwagi (łatwość do sterowania własną uwagą),
 • wykształcenie umiejętności panowania nad własną skłonnością do rozpraszania uwagi.

W zakresie działania pod presją i w stresie:
 • sprawniejsze funkcjonowanie intelektualne w sytuacji stresu,
 • mniejsza podatność przyswojonych informacji na zniekształcenia i zaniki pod wpływem m.in. stresu,
 • uspokojenie i większa harmonia wewnętrzna,
 • ogólne zwiększenie harmonii wewnętrznej,
 • wzrost wiary we własne możliwości,
 • umiejętność kierowania własnymi procesami emocjonalno – motywacyjnymi,
 • obniżenie poziomu leków np. szkolnych, czy związanych z wystąpieniami publicznymi,
 • zwiększenie pewności siebie.

Ogólnie, w zakresie zdolności do przyswajania wiedzy:
 • nieporównywalnie większe niż przed treningiem, możliwości przyswajania wiedzy (zdolność uczenia się),
 • łatwiejsze włączanie nowych informacji w posiadaną strukturę wiedzy,
 • większa trwałość struktury własnej wiedzy,
 • wyższa zdolność do postrzegania informacji (spostrzegawczość),
 • zdolność do obejmowania i przetwarzania większych fragmentów informacji,
 • wyższa łatwość w operowaniu nabytą wiedzą,
 • lepsze radzenie sobie z nadmiarem informacji,
 • naturalne operowanie znacznie skuteczniejszymi technikami uczenia się,
 • poprawa organizacji uczenia się i pracy umysłowej.

Szczególna poprawa w zakresach:
 • zdolności i umiejętności zapamiętywania i przyswajania dużej ilości materiału,
 • szybkiego uczenia się języków obcych,
 • skuteczniejszego uczenia się słownictwa,
  • średnia w populacji: 10 – 15 słówek w czasie lekcji,
  • średnio po treningu: 100 i więcej słówek w czasie lekcji.


Niezwykle wysokie możliwości uzyskiwane dzięki stosowaniu mnemotechnik (III. moduł):

Przykładowo:

Łatwe zapamiętywanie niepowiązanych ze sobą informacji:
 • średnia możliwości w populacji: 7+/_ 2 elementy,
 • średnio po treningu: 100 i więcej elementów (nasz rekordzista: 5 tys. - patrz tutaj» ).
Łatwe zapamiętywanie liczb i danych liczbowych:
 • średnia możliwości w populacji: kilka cyfr,
 • średnio po treningu: bez problemu dane typu nr-y kont, długie hasła itp. (100 i więcej elementów).
Łatwe zapamiętywanie treści rozbudowanych tekstów, rozmów, wykładów itp.
 • średnia w populacji: 10 – 30% odtworzonych informacji po 1-krotnym przeczytaniu tekstu z 1000 wyrazów,
 • średnio po treningu: powyżej 90% odtworzonych informacji po 1-krotnym przeczytaniu tekstu z 1000 wyrazów.W rezultacie, absolwenci treningów:
 • uczą się i pracują szybciej, łatwiej i bardziej efektywnie,
 • w dużo większym stopniu korzystają z tego, czego uczą się w szkole lub w pierwszym kontakcie z przyswajanym materiałem,
 • poświęcają mniej czasu na pracę i naukę, uzyskują wyższe oceny,
 • wiedzą, jak sobie radzić i jak działać, by odnosić sukcesy,
 • czują się pewniej w różnych sytuacjach szkolnych, zawodowych i życiowych.

Każdy osiąga efekty!
Jednak czas ich pojawienia się i stopień nasilenia zależy silnie od systematyczności i rzetelności w pracy treningowej.


Uwaga:
1. Wszystko powyżej jest prawdą, ale to nie funkcjonuje jak tabletka w reklamach farmaceutyków, ani jak czarodziejska różdżka.
Pojawia się jako konsekwencja systematycznej pracy – uważnie przeczytaj wszystkie materiały w opisie treningu!
2. Wymieniono tu tylko zmiany powtarzalne i występujące w stopniu wysokim.POWRÓT do opisu treningu»
SOCRATES Anna Pietraszek
Regulamin
Polityka plików cookies
1997 – 2022 Treningi sprawności i umiejętności poznawczych
Polityka prywatności RODO
© 2007 All Rights Reserved superumysl.pl
Wyłączenie odpowiedzialności Dane kontaktowe

Polityka plików cookies

Strona stosuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Czytaj więcej
x