Trening pamięci - Moduł I/k
(TpI_k)

 This course requires an enrolment key

Trening podstawowych sprawności umysłowych oraz umiejętności zapamiętywania

This course requires an enrolment key