Jesteś tutaj: Strona główna » RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z RODOTen dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku ze świadczeniem naszych usług, a także jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.


W przypadku złożenia zamówienia na nasze usługi administratorem Państwa danych osobowych będzie firma „SOCRATES” Anna Pietraszek. Można skontaktować się z nami mailowo pod adresem biuro[at]superumysl.pl albo tradycyjną pocztą: „SOCRATES” Anna Pietraszek, Gorlice 38-300; Ropica Polska 305.
Administrator nie powołuje Inspektora Danych Osobowych.

Szanujemy prawo do prywatności i przetwarzamy oraz będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać dane na temat Klienta w następujący sposób:
1. Dane służące do zawarcia umowy i wystawienia faktury.
Do zawarcia umowy o korzystanie z naszych usług służą podawane przez Państwo dane podstawowe na formularzu umowy (nie mają Państwo obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednak jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będzie możliwe zawarcie umowy – wynika to z przepisów szczegółowych). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy w celu przypomnienia o rozpoczęciu kursu).

2. Dane o aktywności Klienta jako użytkownika naszych usług, które przekazywane są nam poprzez nasze systemy;
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie Państwa danych o korzystaniu z naszego systemu informatycznego, usług i z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają i służy wsparciu wykonywania przez nas usług, np. trener musi wiedzieć co, kiedy i w jakim zakresie zrobił uczestnik treningu, by mógł kompetentnie doradzać i pomagać.

3. Dane uzyskiwane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z nami bądź przy zgłoszeniu problemu z usługami. Są to wszystkie te informacje, które zechcą nam Państwo przekazać przy tej okazji.Jaki jest cel, czasokres i podstawa wykorzystywania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1. Zawarcia i prawidłowego wykonania łączącej nas umowy, w tym w celu rejestracji i logowania, obsługi złożenia zamówień na treningi, obsługę płatności, sporządzenia odpowiedzi na zgłaszane przez Użytkowników naszych treningów pytania/opinie/prośby, wstawienia zaświadczeń kończących kolejne moduły treningów oraz certyfikatów wystawianych na koniec zajęć, wysyłki zamówionych: „Newslettera” lub/i „Bezpłatnych kursów” – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
2.1. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu zgodnie ciążącymi na nas obowiązkami i odpowiednimi przepisami prawa.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a) przez czas wykonania obowiązków, np. realizacji umowy, wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c. RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny).

3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się ewentualne, możliwe roszczenia wynikające z umowy lub zakończą postępowania w tym zakresie (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

4. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż wymieniono w pkt 2 (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

W odniesieniu do Państwa danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Polsce.
Wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy wielką wagę oraz podejmujemy stosowne środki dla przetwarzania danych w sposób bezpieczny i zgodny z naszą Polityką Prywatności.Komu przekazujemy Państwa dane?

W posiadanie Państwa danych osobowych mogą wejść:
 • Firma na serwerach której utrzymujemy nasz system informatyczny; stronę www i platformę szkoleniową.
 • Podmiot prowadzący działalność pośrednika w realizacji płatności za kursy odpłatne (PayU) – w celu realizacji zapłaty (jeśli do wykonania zapłaty wybiorą Państwo usługę szybkich płatności) lub bank – w celu dokonania ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz.
 • Firma współpracująca z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim stanie się administratorem danych.
 • Firma Google - w zakresie informacji o ruchu na stronach www w szczególności na stronach ofertowych kursów płatnych (bez systemu platformy szkoleniowej).
Żadnym innym podmiotom nie przekazujemy i nie udostępniamy danych osobowych naszych Klientów. Zawsze obowiązuje u nas jedna, podstawowa zasada: nie sprzedajemy i nie udostępniamy innym osobom/firmom ŻADNYCH danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników naszych serwisów i usług.
Dane te nie są i nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jednak, prosimy mieć na uwadze, że jak każda inna firma, podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania lub innymi wymogami prawnymi.Przysługujące Państwu uprawnienia

W każdym czasie mają Państwo ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w określonych celach i w dopuszczalnym przez prawo zakresie.
Można zrobić to, wysyłając nam odpowiednią wiadomość na adres biuro[at]superumysl.pl

Ponadto przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu i wglądu do przechowywanych przez nas informacji dotyczących Państwa;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych z naszej bazy;
 • prawo żądania sprostowania/poprawiania swoich danych w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
 • prawo przenoszenia swoich danych do innego podmiotu (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
  Z uprawnień tych można skorzystać wysyłając wniosek na adres: biuro[at]superumysl.pl.
  Oraz:
 • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.giodo.gov.pl
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem.Kontakt z nami

Nasze dane kontaktowe: „SOCRATES” Anna Pietraszek, Gorlice 38-300; Ropica Polska 305; adres e-mail: biuro[at]superumysl.pl
SOCRATES Anna Pietraszek
Regulamin
Polityka plików cookies
1997 – 2022 Treningi sprawności i umiejętności poznawczych
Polityka prywatności RODO
© 2007 All Rights Reserved superumysl.pl
Wyłączenie odpowiedzialności Dane kontaktowe

Polityka plików cookies

Strona stosuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Czytaj więcej
x