Trening pamięci - Moduł I/9s
(TpI/9s)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Trening podstawowych sprawności umysłowych oraz umiejętności zapamiętywania

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu